Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Dátum, Link Település újságban írt neve Település jelenlegi neve Részlet a cikkből Tárgyszó Cikk helye
Zala-Somogyi Közlöny 1864.08.20. Kis-komárom Zalakomár A marhavész-ragálynak természete és tulajdonsága marhavész 10. oldal, 2. hasáb közepe
Zala-Somogyi Közlöny 1867.06.10. Kis-Komárom Zalakomár Nagy tüzvész volt, 12 ház lett a tüz martaléka tűzvész 6. oldal, 2. hasáb Hírek rovat 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.10.17. Komárváros Zalakomár Indóháznál jegyet akart váltani fizetési probléma 12. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1869.01.30. Komárváros Zalakomár 17 taggal megalakult az olvasó-egylet olvasóegylet alakult 21. oldal, 2. hasáb a Hírek rovatban a 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1870.11.26. Komárváros Zalakomár A gőzkocsi összetiport egy fiatal embert, és egy asszonyt halálos baleset 13. oldal, 3. hasáb 8. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1871.12.02. Kis-komárom Zalakomár Egy fiatal menyecske, kinek férje és gyermeke elhalt, bujában megtébolyodott tébolyodás 3. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1871.12.02. Kis Komárom Zalakomár Kis Komáromban az ott müködő szintársulat javára, Szigeti József „Egy jó madár” czimű vigjátékát adják elő színdarab előadása 3. oldal, 3. hasáb 1. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1871.12.16. Kis-komárom Zalakomár A kis-komáromi műkedvelő előadás fényesen sikerült műkedvelő előadás 19. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1871.12.16. Kis-komárom Zalakomár Kis Komáromban „olvasókör” alakul   . oldal, 
Zala-Somogyi Közlöny 1872.06.30. Komárváros Zalakomár Ismeretlen tettesek a nagykorcsmába betörvén betörés 39. oldal, 3. hasáb 1. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.07.04. Komárváros Zalakomár Győri József fegyveres csavargó csavargót fogtak 2. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.05.15. Komárváros Zalakomár A sineken két katonát észrevéve, saját ébersége egy ember megmentett két másikat 21. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.05.25. Kis-Komárom Zalakomár Mintegy 30 ház s melléképület esett az elem martalékává tűz 33. oldal, 2. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.07.24. Kis-Komárom Zalakomár Szekrény József városhajdu egy pajtában magát életuntságból felakasztotta öngyilkosság 27. oldal, 3. hasáb alulról a 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.09.25. Kis-Komárom Zalakomár Huszár ezred mintegy 10-12 altisztje és polgárok között véres összeütközés keletkezett utcai harc 27. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.10.02. Kis-Komárom Zalakomár A szüret Kis-Komárom vidékén okt. 8-án szüret kezdődik 3. oldal, 1. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.11.02. Komárváros Zalakomár Bagamér Károly szökött tanárlegény elfogatott elkaptak egy szökevényt 2. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.12.28. Komárváros Zalakomár Lopáson éretvén, dulakodás közt gyomra a hegypásztor által felmetszett tettenérérs lopáson 41. oldal, 1. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.04.09. Kis-Komárom Zalakomár Kis-Komáromban tüz ütött ki, két pajtát hamvasztott el tűzeset 11. oldal, 1. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.04.26. Kis-Komárom Zalakomár Tüz volt Kis-Komáromban elégett 3 ház, 3 pajta, és 3 istáló tűzeset 33. oldal, 1. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.05.21. Kis-Komárom Zalakomár A kis-komáromi nagy tüz szándékos gyujtogatás következménye elfogták a gyújtogatót 27. oldal, 2. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.08.13. Kis-Komárom Zalakomár Gulabeli marha-eladás marhaeladás 16. oldal, Hirdetés rovat 1.hasáb 1 hirdetés
Zalai Közlöny 1874.10.05. Kis Komárom Zalakomár A leégett néptanoda helyére szép, tágas épület emeltetik új néptanoda épül 20. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.10.05. Kis Komárom Zalakomár Az indóházig vezető kocsiut erősen kavicsoztatik útépítés 20. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.11.05. Komárváros Zalakomár Vasuti felügyelő gutaütés következtében a mocsárba fúlt haláleset 9. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.12.06. Kis-Komárom Zalakomár Kis-Komáromhoz csatolt köségek Kis-Komáromhoz csatolt köségek 9. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.05.02. Komárváros Zalakomár Egy szívtelen anya egy szívtelen anya 2. oldal, 3. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.05.12. Komárváros Zalakomár Vizsgáló bírói bizottság vizsgálja a szívtelen anya esetét a szívtelen anya tettének kivizsgálása 14. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.06.17. Kis-Komárom Zalakomár A villám egy pajtába ütvén kigyulladt tűzeset 20. oldal, 3. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.08.01. Kis Komárom Zalakomár Egy kis komáromi nőt brutálisan megerőszakoltak erőszakolás 6. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.11.11. Komárváros Zalakomár 16 éves hajadont homokhordás közben a leszakadt part agyonütötte haláleset 10. oldal, Helyi hirek rovat 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.11.28. Kis-Komárom Zalakomár Országos vásár rosszul ütött ki országos vásár 30. oldal, 2. hasáb Helyi hirek 6.bekezdése
Zalai Közlöny 1875.12.02. Kis-Komárom Zalakomár Az uradalomban vadászaton 24 nyúl esett uradalmi vadászat 3. oldal, 1. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.02.03. Kis-Komárom Zalakomár Mezei kutban kis csecsemőt találtak bedobva halott csecsemő 3. oldal, 2. hasáb a hírek rovatban a alulról a 2.
Zalai Közlöny 1876.03.23. Komárváros, Kis-komárom Zalakomár Iskolák számára a faiskoláknak alkalmas terét kieszközölte jótékonysági segítség 27. oldal, 2. hasáb. alulról a 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.04.16. Kis-Komárom Zalakomár Jegyzőség a hazai vízkárosultak javára gyűjtés vízkárosultaknak 18. oldal, 4. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.08.13. Komárváros Zalakomár Hétfőn éjjel ugy megvertek, hogy életéhez kevés a remény rablótámadás 14. oldal, 4. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.08.24. Kis-Komárom Zalakomár Hol a gőzmalom teljesen leégett tűz 26. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.09.14. Kis-Komárom Zalakomár Egy sertésnyáj közelében a villám leütvén villámcsapás 15. oldal, 2. hasáb alulról a 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.09.28. Kis-Komárom Zalakomár Ottani köztiszteletű kereskedő kinevezés 30. oldal, 4. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.01.21. Kis-Komárom Zalakomár Bál igen szépen sikerült bál 22. oldal, 4. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.04.19. Kis Komárom Zalakomár Két helyen egy-egy házat elhamvasztott villámcsapás 23. oldal, 1. hasáb alulról az 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.04.22. Kis-Komárom Zalakomár Nemcsak egy villám ütött le azon házba villámcsapás 26. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.05.20. Kis-Komárom Zalakomár Ismeretlen okból a napokban magát öngyilkosság 22. oldal, 4. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.07.12. Kis-Komárom Zalakomár 10 órakor nagy tűz volt tűz 14. oldal, 4. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.12.20. Kis-Komárom Zalakomár Erélyes nyomozásnak sikerült a tettesek felderítése gyilkos elfogása 25. oldal, 2. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1878.02.14. Kis-Komárom Zalakomár A társaskör könyvtár javára tánczvigadalmat szerveznek táncmulatság 3. oldal, 1. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1878.02.28. Komárváros Zalakomár Egy egyén fájdalmában felmetszette a hasát önműtét 3. oldal, 1. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1878.09.08. Kis-Komárom Zalakomár A körjegyzőség területe, ismét a kanizsai szolgabirói járásba került át körjegyzőség áthelyezése 2. oldal, 4. hasáb 9. bekezdés
Zalai Közlöny 1879.02.20. Kis-Komárom Zalakomár Tiszttartó úr irodáját feltörték betörés – rablás 3. oldal, 1. hasáb 11. bekezdés
Zalai Közlöny 1879.05.25. Kiskomárom Zalakomár Vasuti fütő felakasztota magát haláleset 2. oldal, 4. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1879.08.03. Kis-Komárom Zalakomár Temetőben felépitett kápolnát a villám tetemesen megrongálta villám 2. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1879.09.18. Kis-Komárom Zalakomár 112 éves asszony gyalog jár ki a szőlőbe időskor 3. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.01.01. Komárom Zalakomár Komáromnál megfagyott fagyás 4. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.02.15. Kis-Komárom Zalakomár Tánczvigalomról kaptuk a következő leírást bál 19. oldal, 1. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.02.29. Kis-Komárom Zalakomár Elmés pohárköszöntést mondott pohárköszöntő 34. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.04.29. Komárváros Zalakomár Ugner József nevü szolga, kit részegeskedése miatt az állomás főnök megdorgálta öngyilkosság 34. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.07.01. Kis-Komárom Zalakomár Legközelebb tartott országos vásár -mint értesülünk- nagyon élénk volt országos vásár 3. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.07.01. Komárváros Zalakomár Cseresznyefájáról leesvén, szörnyet halt baleset 3. oldal, 1. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.10.14. Kis-Komárom Zalakomár Káplánná Juk József helyeztetett át új káplán 16. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.11.11.   Zalakomár A templomban a földrengéskor épen szent mise tartatván földrengés 10. oldal, 2. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.01.09. Komárom Zalakomár Az lett a vége, hogy a két férfi egyszerűen kicserélte a feleségét feleség csere 11. oldal, 3. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1881.02.20. Kis-Komárom Zalakomár 12-én tartott tánczmulátság oly jól sikerült táncmulatság 22. oldal, 5. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.03.31. Kis-Komárom Zalakomár Biztonság okáért a védhimlő ojtása is folyamatba tétetett himlő járvány 35. oldal, 2. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1882.01.22. Kis-Komárom Zalakomár A kisvárosi bál a legsikerültebbnek mondható kisvárosi bál 27. oldal, 2. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.01.22. Kis-Komárom Zalakomár Az uradalom egyik kocsisának a háza kigyuladt tűzeset 27. oldal, 3. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.05.28. Komárom Zalakomár Hat gymnaziumi tanuló világgá akart bujdosni kalandhősök 31. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.06.29. Kis-Komárom Zalakomár A kántor meghalt haláleset 35. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.07.02. Kiskomárom Zalakomár Országos vásár tartatott országos vásár 3. oldal, 2. hasáb 11. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.08.31. Komárváros Zalakomár Új póstahivatal lépett életbe új postahivatalok nyíltak 36. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1883.05.10. Kis-Komárom Zalakomár Imeretlen ok miatt tüz támadt tűzeset 11. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1883.05.17. Kis-Komárom Zalakomár Diszes válogatott közönség mulatsága táncmulatság 19. oldal, 3. hasáb 4 bekezdés
Zalai Közlöny 1884.01.13. Komárom Zalakomár Vasut ujszőnyi végállomása ugyanis Komárom vasúti állomás 14. oldal, 5. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1884.07.03. Kis-Komárom Zalakomár Eleinte a lakatosok, később pedig a csizmadiák zavarogtak vásári zűrzavar 3. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1884.11.08. Komárváros Zalakomár Hetivásáron egy 17 éves ifju 2 tinót árult lopás 3. oldal, 5. hasáb a Hírek rovatban a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1885.02.07. Kis-Komárom Zalakomár Komáromi esperesség papsága szomorodott szívvel jelenti meghalt pap 3. oldal, 1. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1885.08.08. Kis Komárom Zalakomár A garabonczi pusztán szintén egy birkaakolt döntött össze vihar 6. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1885.08.15. Kis Komárom Zalakomár A kiskomáromi csendőr-őrs vezető amint hírlik a laktanyából eltávozott eltűnt csendőr 13. oldal, 3. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.01.08. Kis-Komárom Zalakomár Az uradalmi tisztség által nagy hajtóvadászat tartatott vadászat 10. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.02.12. Kis Komárom Zalakomár A templomi keret javára, mükedvelő előadással egybekötött tánczkoszorucskát tartottak táncmulatság 7. oldal, 1. hasáb. 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.02.11. Kis-Komárom Zalakomár Bedő György soká szőlőpásztorkodott a Kis-komáromi szőlőhegyekben haláleset 8. oldal, 5. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.07.07. Kis-Komárom Zalakomár Segédlelkész tapsonyi administrátorrá neveztetett ki kinevezés 2. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.02.02. Kis-Komárom Zalakomár Az országos vörös kereszt-egylet ottani fiókja javára január 26-án zártkörű tánczestély tartatott adománygyűjtő táncestély 2. oldal, 5. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1889.07.06. Komárváros Zalakomár Terménykereskedő czégnek volt egy óriási szalmaraktára Komárváros vasuti állomás közelében. Csak "volt", mert most már nincs tűz 2. oldal, 3. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1889.10.19. Kiskomárom Zalakomár Értesültünk Lerch Antal volt kiskomáromi körorvos és vasuti orvosnak elhunytáról gyászjelentés 11. oldal, 3. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.12.07. Kis-Komárom Zalakomár Horváth Ferkó Gyuri József kis-komáromi földmivest ugyancsak gázolás 2. oldal, 4. hasáb alulról 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1890.05.03. Kis-Komárom Zalakomár Az országos vásárban olaszok vásároltak lovakat országos vásár 3. oldal, 2. hasáb 6. bekezdés Megyei rövid hírek 1. hír
Zalai Közlöny 1890.06.07. Kis-Komárom Zalakomár Kozlovszky Ede gépész kézi fecskendőt talált fel kézi fecskendő feltalálása 3. oldal, 2. hasáb Megyei rövid hírek 4. hír
Zalai Közlöny 1890.07.19. Kis-Komárom Zalakomár Tanitói állásra pályázat Tanitói állásra pályázat 11. oldal, 5. hasáb Megyei rövid hírek 4. hír
Zalai Közlöny 1891.01.17. Kis-Komárom Zalakomár Eljegyzés Eljegyzés 11. oldal, 1. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.02.21. Komárom Zalakomár Fenyegetett orvosok Fenyegetett orvosok 11. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.03.28. Komárváros Zalakomár Kézre került a csárdai rablógyilkos elfogás 14. oldal, 2. hasáb 1. bkezedés
Zalai Közlöny 1891.06.06. Kis-Komárom Zalakomár A város határait elverte a jég jégverés 5. oldal, 5. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.08.22. Kis-Komárom Zalakomár A tüzoltó-egylet elnököt és főparancsnokot választott elnök választás 19. oldal, 2. hasáb Megyei rövid hírek 6. hír
Zalai Közlöny 1892.04.02. Kis-Komárom Zalakomár A Kis-komáromi országos vásár ápril19-én tartatik meg országos vásár 5. oldal, 3. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1892.05.21. Komárváros Zalakomár Mikor visszament, az egész fogatnak hült helyét találta megszöktetett fogat 10. oldal, 5. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1892.07.09. Kis-Komárom Zalakomár Baudiss Ernő ur Kis Komáromból az esztergomi Főkáptalan kinevezés 6. oldal, 3. hasáb 4. bekezgés
Zalai Közlöny 1893.05.20. Kis-Komárom Zalakomár Palkovics László kiskomáromi gazdasági irnok s tartalékos hadnagy folyó hó 14-én öngyilkosság 10. oldal, 5. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.06.17. Kis-Komárom Zalakomár Kemsei József kiskomáromi lakos épen és egészségesen f. hó 12.-én halál 10. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.12.09. Kis Komárom Zalakomár A napokban állíttattak fel az utczavilágító lámpák a lakosság méltó örömére utcai lámpák 8. oldal, 4. hasáb alulról a 3 bekezdés
Zalai Közlöny 1894.02.03. Kis-Komárom Zalakomár A fiatalság Zárkörü Jelmezbált rendez jelmezbál 2. oldal, 4. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.04.14. Komárváros Zalakomár Ismeretlen okból tüz támadt a községi erdőben tűzeset 7. oldal, 1. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.08.04. Kis-Komárom Zalakomár Egy 50 éves polgár megmérgezte magát öngyilkosság 2. oldal, 5. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.04.27. Kiskomárom Zalakomár Egy magánzó öngyilkos lett öngyilkosság 15. oldal, 1. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.09.21. Kis-Komárom Zalakomár A plébánia ideiglenes vezetésével a káplán bizatott meg plébánia vezetése 12. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.11.09. Kis-Komárom Zalakomár Az eddigi adminisztrátor neveztetett ki plébánossá kinevezés 6. oldal, 2. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.02.01. Kiskomárom Zalakomár A kiskomáromi ipartestület tánczmulatságát tartotta. táncmulatság 3. oldal, 2. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.02.01. Kiskomárom Zalakomár Egyházmegyei hir, beiktatás egyházmegyei hír 3. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.04.11. Kis-Komárom Zalakomár Kis-Komárom történetéből Zalakomár története 7. oldal, 4. hasáb
Zalai Közlöny 1896.04.18. Kis-Komárom Zalakomár Válasz Kis-Komárom történetéből Zalakomár története 11. oldal, 5. hasáb „Válasz” címmel
Zalai Közlöny 1896.04.25. Kis-Komárom Zalakomár Válasz Kis-Komárom történetéből Zalakomár története 15. oldal, 4. hasáb „Válasz” címmel
Zalai Közlöny 1896.05.09. Kis-Komárom Zalakomár Válasz Kis-Komárom történetéből Zalakomár története 3. oldal, 1. hasáb „Válasz” címmel
Zalai Közlöny 1896.05.16. Kis-Komárom Zalakomár Válasz Kis-Komárom történetéből Zalakomár története 10. oldal, 3. hasáb
Zalai Közlöny 1896.05.30. Kis-Komárom Zalakomár Válasz Kis-Komárom történetéből Zalakomár története 20. oldal, 4. hasáb „Válasz” címmel
Zalai Közlöny 1896.09.12. Kiskomárom Zalakomár Szántás közben egy béres, cserépedényben régi pénzt talált talált pénz 3. oldal, 5. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1897.07.03. Kiskomárom Zalakomár Az autonomiai választásokra jogosultak összeírása alkalmával valóságos szocialista zendülés volt zendülés 3. oldal, 2. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1900.08.11 Komárváros Zalakomár Pofátlan tolvaj tolvaj 7. oldal, 1. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1900.09.08 Komárváros Zalakomár Vadásztársaság körvadászatot tartott, amikor egy golyó szemen talált egy 14 éves fiut baleset 6. oldal, 4. hasáb Hírek rovat 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1900.12.22 Kiskomárom Zalakomár Egy nő meg akarta mérgezni a férjét gyilkossági kísérlet 19. oldal, 3. hasáb 4. bekezdés