Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Zalakomár szellemi értékei

A település eredete a magyar fejedelmi korra tehető, jóllehet, Szent István király oklevelében 1019-től a zalavári apátság községei közé sorolják.
Zalakomár mai nevét 1969-ben kapta, amikor Kiskomáromot és Komárvárost egyesítették. Címerének megalkotása során is a két község történetét vették figyelembe.
Nagykanizsától keletre, a somogyi határon találjuk ma Komárvárost és tőle északra Kiskomáromot.
Történetükről írt Holub József.
A 20. század hatvanas éveiben összegyűjtött földrajzi neveiket két címszó Komárváros és Kiskomárom alatt találhatjuk.
Régtől lakott hely volt. Fontos szerepet töltött be a megye történetében.
Történelemileg is külön kell vizsgálni a két települést.
A mai falutól északra települt elődje várispánsági központ, Zala megye első székhelye volt. 1449-ben mezővárosként említik Komárt.
A kiskomáromi várnak fontos szerepe volt a török kori történelemben. A kanizsai főkapitányság legfontosabb erődítménye lett 1565-ben. 1771-ben Kiskomárom nemcsak mezőváros, hanem anyaegyház, mater is. A XIX. század második felétől Komárvároshoz tartozott.
Az Új magyar lexikon alapján 1960-ban 3900 lakosa volt a településnek, 1980-ban pedig 3646. Ugyanezen évben határában jelentős honfoglalás kori temetőt tártak fel.
A Magyar nagylexikon szerint a település lakossága 1990-ben 3191, 2001-ben 3132 fő,
2005-ben pedig 3165 lakost számlál- olvashatjuk a Ki kicsoda Zala megyében című könyvben.
A településről olvashatunk német nyelven és angol nyelven is.
Képtárunkban régi fényképeket nézegethet a település életéből.
A településről átfogó képet nyújt a község honlapja, mely aktuális információkkal is szolgál.

Híres emberek

Kiskomárom szülötte:
Barbarics Bálint Benedek rendi szerzetes;
Csete László teológiai doktor, plébános;
Marton József premontrei szerzetes, tanár, irodalomtörténész;
Marton Boldizsár karmelita szerzetes, tanár, író.

Takács László költő, tanár élete 1935. szeptember 12-én kezdődött Kiskomáromban.

Péczely László tanár, irodalomtörténész is itt látta meg a napvilágot. Akárcsak Hartai László jogász, bíró.
A Péczely család leszármazottja Kodály Zoltán második felesége Kodályné Péczely Sarolta, aki mint zászlóanya vett részt a Tűzoltó Egyesület zászlószentelési ünnepélyén.További érdekességeket a tematikus linktárban találhat.


Kedves Látogatónk! Amennyiben észrevétele van a honlappal kapcsolatban, kérem, hogy az alábbi címen jelezze:
perenyi.ildiko(kukuc)nagykar(ponthu)
Perényi Ildikó